Podmienky používania - VOP

1. Nákup

Nákup tovaru v internetovom obchode PROEX.sk (e-shop) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť uvedenými pravidlami.

Predávajúci:
Peter Poliak, PROex
Rozvodná 15
Bratislava
831 03
IČO: 17468442
IČ – DPH: SK1020183065

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava
Číslo živnostenského registra: 103-5020

Banka: Tatra banka
Č. účtu: 2625862312/1100
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2586 2312

2. Ceny

Všetky uvedené cenyvrátane DPH a recyklačného poplatku, ceny nezahrňajú poplatok za dopravu a poplatok v prípade dodania na dobierku. Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva rôzne spôsoby dodania/dopravy podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a svoje možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete TUCeny v e-shope môžu byt odlišné ako sú ceny v predajni a nie je možné uplatniť na ne žiadnu inú zľavu. Zákazníkovi, ktorý si osobne vyzdvihne objednaný tovar cez e-shop v našej predajni, nemusí byť poskytnuté odborné poradenstvo. Platba za zľavnený tovar je možná iba v hotovosti, alebo prevodom na účet/GoPay (nie je možná platobnou kartou alebo rôznymi poukážkami). Pôvodná cena (na webe je spravidla zobrazená v rámci informovania o zľave ako preškrtnutá) znamená uvádzanú cenu za posledných 30 dní pred zľavnením, za ktorú predmetný tovar výrobca (uvedený pri tovare v časti Značka) ponúkal na svojom oficialnom e-shope alebo za ktorú bol tento tovar predavaný pred uvedením do kategórie VÝPREDAJOVÝ TOVAR (platí len pre tovar uvedený v tejto kategórii). Všetky akčné ceny (zľavy) platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. V prípade vypredania zásob, bude zákazník po odoslaní objednávky včas informovaný o tejto skutočnosti a bude požiadaný o opätovné potvrdenie objednávky už so zmenenou cenou. Objednávka so zmenenou cenou nebude bez opätovného potvrdenia vybavená.

3. Platobné podmienky

Po objednaní tovaru Vám odošleme e-mail s Vašou objednávkou a ďalšími informáciami vrátane čísla objednávky. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dňom zaplatenia celej kúpnej ceny vrátane DPH.
Pre urýchlenie vybavenia objednávky, pri akejkoľvek úhrade, je nevyhnutné uvádzať číslo objednávky ako variabilný symbol.

4. Stornovanie objednávky

Stornovanie objednávky je možné len v prípade, že je objednávka v stave buď “Nevybavená” alebo “Prijatá” a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V stave “Spracováva sa” je už objednávka odoslaná nášmu dodávateľovi a z toho dôvodu, nie je možné objednávku stornovať. Stornovanie objednávky v stavoch “Spracováva sa” a “Vybavená”, prípadne nevyzdvihnutie si tovaru, bude považované za porušenie pravidiel nákupu v tomto internetovom obchode. V takomto prípade budeme požadovať náhradu všetkých vzniknutých nákladov na zaslanie a následne vrátenie zásielky späť na našu adresu (alebo späť k dodávateľovi). V prípade objednania tovaru, ktorý bol objednaný u dodávateľa na žiadosť zákazníka, je zákazník v prípade jeho nevyzdvihnutia povinný uhradiť prepravné náklady + 20 % z celkovej ceny objednávky.

5. Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dna prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu (zaplatený predom cez účet) vyzdvihli osobne priamo u predajcu.

O svojom práve na odstúpenie od zmluvy musíte byť predajcom poučení ešte pred uzavretím zmluvy.

Ak vás predajca poučil o tomto práve dodatočne, plynie vám 14-dňová lehota odo dňa dodatočného poučenia. Pokiaľ Vás predávajúci o možnosti odstúpenia nepoučil vôbec, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:

 • Kontaktujte nás predom buď telefonický alebo e-mailom (do poznámky prosím uveďte číslo objednávky), v prípade výmeny tovaru alebo nekompatibility Vám pomôžeme s výberom/výmenou, prípadne s doplnením vhodného dielu/príslušenstva.
 • Stiahnite si formulár vo formáte PDF (vyžaduje Adobe Reader) alebo dokument Word a vyplnený nám ho pošlite e-mailom na proex@proex.sk, alebo poštou na adresu sídla uvedenú v kontakte a to na:
  Peter Poliak
  Rozvodná 15
  Bratislava
  831 03
 • Tovar zašlite späť na našu adresu prevádzky uvedenú v kontakte a to na:
  Peter Poliak PROex
  Exnárova 16
  Bratislava
  821 03
 • Tovar zašlite kompletný, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.
 • Tovar zašlite podľa možností v originálnom obale.
 • Tovar nesmie byť použitý (osadený).
 • Tovar nesmie byť poškodený.
 • Spolu s tovarom musia byť poslané všetky listiny, ktoré kupujúci obdržal pri kúpe (faktúra, doklad o kúpe, záručný list, návody a iné).
 • Tovar, prosíme, posielajte doporučene (dobierku neprevezmeme) a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu či poškodenie na ceste k nám. V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.
 • Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 • Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak, alebo zľavou, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás. Pri odstúpení uveďte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem. Kúpnu cenu nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou). V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok si vyhradzujeme právo vrátiť iba časť kúpnej ceny zákazníkovi, prípadne zamietnuť žiadosť o odstúpenie od zmluvy. O konkrétnom rozhodnutí budete ako zákazník včas informovaný.

6. Záruka

Záručnú dobu upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak nie je priamo uvedená na záručnom liste. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo neodbornou inštaláciou, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nešetrným zaobchádzaním, mechanickým poškodením alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.
Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od dátumu prevzatia nového tovaru.

7. Reklamačné podmienky

Zákazník má právo neprebrať tovar v prípade, že sa obsah dodávky nezhoduje s objednávkou alebo je na ňom viditeľné mechanické poškodenie. Pri uplatnení reklamácie skontaktuje zákazníka pracovník prevádzky (reklamačného oddelenia), ktorý posúdi oprávnenosť reklamácie. Zákazník predloží doklad o nákupe tovaru / faktúra, dodací list alebo záručný list / a manuál, ak bol súčasťou dodávky.
Reklamáciu uplatňuje kupujúci osobne na prevádzke alebo písomne, a to buď odoslaním poštou, alebo e-mailom na proex@proex.sk.

8. Pravidlá hodnotení a recenzií

Hodnotenia zverejnené pri produktoch pomáhajú ostatným zákazníkom s výberom tovaru. Zákazník udeľuje hodnotenie vo forme hviezdičiek – 1 hviezdička znamená hodnotenie najhoršie a 5 hviezdičiek, naopak, najlepšie. Z tohto hodnotenia sa následne počíta priemer, ktorý je uvedený pri produktoch spolu s informáciami o počte udelených hodnotení. Do hviezdičkového hodnotenia započítavame všetky overené aj neoverené nákupy (rozdiel medzi overeným a neovereným nákupom je opísaný nižšie).

Zákazník môže napísať aj textovú recenziu v podobe výpisu výhod a nevýhod produktu a ich slovného popisu. Ak niektoré hodnotenia obsahujú len hviezdičky, znamená to, že zákazník nevyužil možnosť textovej recenzie.

Hodnotenia a recenzie môžu udeľovať všetci registrovaní a aj neregistrovaní zákazníci. Po udelení hodnotenia systém vyhodnotí, či si zákazník daný produkt kúpil, alebo nie. Ak pri hodnotenom produkte evidujeme, že si ho recenzent skutočne kúpil, recenzia sa označí ako Overený majiteľ (zákazník musí pri zadaní recenzie byť prihlasený). Recenzie bez tohto popisu môžu obsahovať hodnotenia produktu, ktorý si zákazník mohol kúpiť mimo nášho obchodu alebo nebol v čase uverejnenia recenzie prihlásený alebo nevytvoril objednávku s platnou registráciou uživateľského účtu.

Vaše osobné skúsenosti s produktmi, ktoré ste u nás nakúpili, sú pre nás vítanou spätnou väzbou a zároveň môžu poslúžiť ako cenná inšpirácia pre ďalších zákazníkov. Pri písaní recenzie postupujte, prosím, podľa nasledujúcich bodov. Vaša recenzia nesmie byť vulgárna a nesmie urážať ostatných. V recenzii nepoužívajte odkazy na cudzie weby. Vo svojom hodnotení pravdivo opisujte vlastné skúsenosti s produktom. Nevytvárajte duplicitné recenzie. Dbajte na ochranu súkromia. V recenzii neuvádzajte svoje osobné údaje ani údaje tretích strán. Nekopírujte cudzie texty. Vaše hodnotenie musí byť relevantné a musí sa vzťahovať na samotný výrobok, nie na dopravu, platbu a iné služby. Ak ste dostali tovar poškodený, nepíšte na túto tému recenziu, ale obráťte sa na naše reklamačné oddelenie. Do hodnotenia nepatria otázky. Ak máte ku kúpenému tovaru akékoľvek doplňujúce otázky, využite kontaktný formulár alebo sa obráťte priamo na nás cez e-mail alebo telefonický.

Ako prevádzkovateľ tejto internetovej stránky proex.sk si vyhradzujeme právo recenzie, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú uvedené pravidlá alebo platnú legislatívu, nezverejňovať, upravovať v nich nevhodné slova alebo uplne vymazávať.

9. Orgán dozoru

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax: 02/ 58272 170

10. Spracovanie osobných údajov a ochrana súkromia

Firma Peter Poliak PROex, ako prevádzkovateľ tohto internetového obchodu týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že získané osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto údajov akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke bez súhlasu vlastníka týchto údajov. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné údaje upraví, prenesie alebo vymaže zo svojej databázy. Tieto údaje slúžia len na identifikáciu užívateľa pri využívaní služieb internetového obchodu PROEX.sk a daňové povinnosti spojené s uzatvorením zmluvy.

Identifikačné číslo IS (informačné systémy): 2142

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

11.2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

11.3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: proex@proex.sk

Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 01.05.2023 je tu: https://www.mhsr.sk/. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

– ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

– ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.