OBCHODNÉ a BANKOVÉ ÚDAJE

Peter Poliak, PROEX
Rozvodná 15
Bratislava
831 01

IČO: 17468442
IČ – DPH: SK1020183065

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava
Číslo živnostenského registra: 103-5020

Banka: Tatra banka
Č. účtu: 2625862312/1100
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2586 2312

OTVÁRACIE HODINY a PREVÁDZKA

PROEX
Exnárova 16, Bratislava, 821 03

Pondelok – Štvrtok: 9:00 – 17:30
Piatok: 9:00 – 15:30

Sobota – Nedeľa: Zatvorené

KDE NÁS NÁJDETE?